Temat szkolenia:Polski Ład - kluczowe zmiany podatkowe - 25.01.2022 r.
Termin - 2022-01-25
Miejsce - Platforma EAR
Wykładowcy - Krzysztof Hejduk

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 25.01.2022 r. godz. 9.30-15:00.

Celem organizacji szkolenia jest przedstawienie najbardziej istotnych zmian przepisów podatkowych obowiązujących od 2022 r. lub które zostały wprowadzone pod koniec 2021 r. oraz praktyczna analiza istotnych kwestii podatkowych związanych z nowelizacją przepisów.

Krzysztof Hejduk jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa podatkowego. Karierę zawodową rozpoczął w 1999. w dziale doradztwa podatkowego jednej z firm Big4. Od 2007 r. jest Partnerem w KPT Doradcy Podatkowi odpowiedzialnym za zarządzenie spółką. Krzysztof jest autorem licznych publikacji w prasie fachowej dotyczących kwestii związanych z podatkami oraz wykładowcą na krajowych oraz międzynarodowych szkoleniach w tym zakresie.

Program szkolenia:

915-930  Rejestracja uczestników

930-1100    Zmiany przepisów i PIT oraz ZUS / CIT

 • Zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej oraz jej odliczenia od podatku
 • Podstawowe zmiany regulacji PIT
 • zmiana progu skali podatkowej
 • ulga dla klasy średniej
 • kwota wolna itp.
 • Wyłączenie z kosztów tzw. ukrytej dywidendy
 • Opodatkowanie tzw. „przerzucanych dochodów” (opodatkowanie pewnych kategorii kosztów ponoszonych na rzecz podmiotu powiązanego)

1100-1115 przerwa

1115-1300  Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku CIT i zmiany w zakresie limitu kosztów usług niematerialnych
 • Podstawa opodatkowania
 • Stawki podatku minimalnego
 • Wyłączenia z opodatkowania
 • Doprecyzowanie regulacji w zakresie posiadania zarządu w Polsce
 • Wprowadzenie obowiązku wysyłania do urzędu skarbowego CIT_JPK
 • Wprowadzenie nowych regulacji w zakresie opodatkowania spółek holdingowych
 • Zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji
 • Modyfikacje dotyczące ulg i zwolnień w CIT
 • Nowe limity transakcji gotówkowych
 • Zmiany przepisów w zakresie amortyzacji nieruchomości komercyjnych oraz mieszkaniowych
 • Limit amortyzacji podatkowej w spółkach nieruchomościowych
 • Zmiany dotyczące amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
 • Podatek u źródła

Ceny transferowe

 • Zmiany terminów raportowania
 • Zmiany w zakresie korekty cen transferowych
 • Mechanizm safe harbour
 • Nowe regulacje w zakresie spółek osobowych
 • Zmiany definicji podmiotów powiązanych

1300-1330 przerwa

1330-1500  Zmiany przepisów VAT

 • Wprowadzenie regulacji o grupach VAT
 • Nowe obowiązki w zakresie kas rejestrujących

Slim VAT 2 

 • Zmiana w zakresie wyboru opodatkowania VAT dostawy nieruchomości
 • Zmiana momentu odliczenia VAT w przypadku korekty deklaracji
 • Zmiany w uldze na złe długi
 • Zmiany w zakresie momentu odliczenia VAT od WNT / importu usług
 • Zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Poziom  średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
250,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
420,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
515,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 25.01.2022 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy zostaną przesłane do uczestników szkolenia na e-mail kilka dni przed zaplanowanym wykładem.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia  radców prawnych z OIRP w Warszawie jest dostęp do extranetu radców prawnych.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl

Aby dokonać rejestracji należy przygotować plik z potwierdzeniem przelewu
lub w przypadku jednostek budżetu państwa - oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych

E-rejestracja:
Czas przyjęcia wniosku: ok. 1 godziny
(zalecane)


Powrót do strony głównej