Rejestracja na szkolenie
Temat Szkolenia:
Analiza ryzyka na potrzeby RODO
Miejsce szkolenia:
Platforma EAR
Data szkolenia:
2021-04-20

Formularz rejestracyjny
Rodzaj rejestracji
Wymagane wybranie trybu rejestracji1. Tylko kompletny i prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy może zostać przyjęty.
2. W przypadku jeśli zgłaszającym nie jest uczestnik szkolenia – prosimy pobrać „Informację o przetwarzaniu danych osobowych" i przekazać ją osobie (osobom), które są zgłaszane na szkolenie. Dziękujemy.


DANE UCZESTNIKA

DANE KONTAKTOWE

DANE DO FAKTURY

ADRES KORESPONDENCYJNY


WPŁATAUWAGI

O SZKOLENIU DOWIEDZIAŁEM SIĘ


Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Informujemy, że podanie danych jest niezbędne w celach związanych z uczestnictwem w szkoleniu oraz wystawienia faktury. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu.Powrót do szkolenia

Proszę czekać na zarejestrowanie informacji